A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Spojené arabské emiráty - Průvodce

Kde se dozvědět o historii Doba kamenná Doba ledová Doba železná Britové Samostatnost SAE Na čem SAE zbohatli Až dojde ropa

Kde se o ní dozvíme

Máme dvě hlavní možnosti. Zcela tradičně z knižního průvodce anebo přímo v SAE v dubaiském muzeu . Kterou variantu zvolíte, je na vás. Každopádně návštěvu muzea vřele doporučuji. Nenajdete zde zaprášené exponáty a špinavé vitríny, ale velice vkusně a zábavně udělanou prohlídku, kde si můžete přímo projít cestou přes krčmy, velbloudy až po lovce perel v moři – vše v životní velikosti.

... V době kamenné

Každopádně ať zvolíte cokoli, dozvíte se, že dříve (asi tak v pozdní době kamenné – zhruba 5500 př. n. l.), nevypadalo území SAE vůbec tak jak dnes. Vládlo tu mnohem mírnější podnebí, místo pouští se rozkládaly savany. Pobíhala tu stáda gazel, přilákána vodou z množství řek, které tu kdysi tekly. Krajina časem samozřejmě přilákala nejenom gazely, ale i pastevce, kteří se zde usadili a dnes již z doby kolem r. 3000 př. n. l. datujeme nadzemní hromadné hrobky a spekulujeme o tom, že již v této době probíhal čilý obchod s mědí z Hajarských hor .

Změny po konci doby ledové

Právě v této době se začalo měnit celkové klima a území SAE zachvátilo sucho, jaké zde panuje dodnes. Není proto divu, že se z pastevců postupně stali obyvatelé pouštních osad. Stále více se do popředí také dostává obchod s mědí a při výrobě nástrojů začíná získávat na oblibě bronz.

Jak to bylo s velbloudy aneb doba železná

Lidé si nějak všimli, že velbloudy, dříve divoce žijící v pouštích, lze nějak využít. Tato skutečnost jim zakrátko otevřela nové možnosti v dopravě a obchodu. V téže době obyvatelé zřídili i nový způsob zavlažování (faladž), čím započalo zvětšování zahrad. V důsledku to vedlo až k významnému rozšíření osídlení. A zatímco se třeba v Mezopotámii, Sýrii či Palestině už dávno pracovalo se železem, Arabové „ze SAE“ lovily gazely, mořské savce, želvy nebo kormorány.

Jak čas plynul ...

Jak čas plynul, pouštní osady se staly celými kmeny a ty mezi sebou válčily anebo uzavíraly vhodná spojenectví na základě sňatků nebo výhodných obchodů, ze kterých prosperovaly obě strany. Po roce 630 n. l. se v zemi začíná rozmáhat islám, který sem zanesli stoupenci Mohammeda.

V 16. a 17. století prožily budoucí SAE výpady Holanďanů, Portugalců a Britů. Zatímco ti usilovali o nadvládu nad oblastí, začaly se z pouštních kmenů formovat celé silné místní rody, které prováděly výpady jak proti kolonizátorům, tak proti sobě navzájem. Nejvýznamnější vliv si vydobyla Británie. V roce 1839 získala takovou moc, že přinutila jednotlivé vládce rodin (formujících se emirátů), ke zrušení otroctví. K tomuto výnosnému podniku se však okamžitě dostal kmen Al Ain (dnešní Omán), přičemž v něm (prý) pokračoval až do 50. let 20. století.

Dohoda s Brity

Tato dohoda byla sepsána roku 1892, kde se Británie zavázala jednotlivým vládcům, že jim poskytne svoji ochranu. Výměnou však za to, že vztahy emirátů s jinými mocnostmi budou udržovány pouze za souhlasu Britů.

Odchod Britů

Rok 1968 nebyl pro emiráty nejšťastnější. Británie oznámila, že se do tří let stáhne z jejich území. Pro vládce emirátů to nebyla šťastná zpráva, protože si již zvykli na podporu silné mocnosti, která je navíc nechává žít v klidu. V té době hranice mezi emiráty prakticky neexistovaly a tak téměř okamžitě zkrachovalo řešení navrhované Brity, a to vytvořit federativní stát seskupením emirátů, Bahrajnu a Kataru. V té době se Bahrajn a Katar rychle rozhodli pro samostatnost a bylo po návrhu. Otěže po Britech uchopil nakonec vládce nejbohatšího a nejsilnějšího emirátu (Abu Dhabi), šejk Zayed – otec dnešního prezidenta SAE.

Samostatné SAE

Šejku Zayedovi, vládci Abu Dhabi, se podařilo 2. 12. 1971 stmelit všech šest emirátů do federace, přičemž příští rok se k nim přidal sedmý emirát Ras al-Khaimah.

Dodnes hlavní slovo při rozhodování zůstává Abu Dhabi a také Dubai, jako druhému nejmocnějšímu emirátu v SAE.

Na čem SAE zbohatly

Většina lidí zastává názor, že bohatstvím SAE je jenom jeho ropa, ale není tomu tak. Před více než padesáti lety, ještě před prvními ropnými vrty, Emiráty prosperovaly z lovu perel! Ten představoval pro obyvatele jednu z nejdůležitějších činností po několik staletí. Dokonce nejbohatší emiráty Abu Dhabi a Dubai „vznikly“ převážně díky migraci obyvatel k pobřežním oblastem, kde připravovali lodě a odkud pak na lov vyráželi. Perly z Emirátů byly vždy velmi ceněny, přesto obchod s nimi v určitých dobách kolísal, až ve 40. letech minulého století zkolaboval. Dnes jsou již perly ze SAE minulostí. Pokud by vás krásné perly zajímaly, můžete se na jejich „lov“ podívat v dubaiském muzeu , kde je o nich zajímavým způsobem připravena celá expozice. Doporučuji! :)

Pokud navštívíte SAE, od delegáta se stejně tak dozvíte, že Emiráty bohatly i obchodem s kořením.

Nejvíc ze všeho skutečně zbohatly ropou.

První vrt se uskutečnil až v roce 1951, což je vlastně nedávná historie. K tomu navíc nebyl úspěšný. Ropa začala tryskat až o 7 let později, v roce 1958. Dnes v SAE existuje národní společnost Abu Dhabi National Oil Company, která dohlíží nad celým ropným průmyslem.

Co až ropa dojde?

Většina z nás si tuto otázku při pohledu na ropnou velmoc jistě položí. Je nutno dodat, že šejkové z Emirátů jsou opravdu osvícení a rozhodně neusnuli na vavřínech. Nechali si vypracovat studie a zjistili, že černé zlato jim bude tryskat ještě něco přes 20 let. Proto šejkové nyní, když mají obrovské výnosy z ropy, velkou část jmění vrací zpět do modernizace celého SAE, staveb nejluxusnějších budov a center (např. zimní zasněžené středisko ) a hotelů (nadzemních i pod hladinou moře ), vše na skutečně špičkové úrovni. Jinými slovy. Šejci vskutku nejsou hloupí a připravují se na to, že jejich zemi bude živit turistický ruch a obchod.

Už od počátku vzniku SAE byly tyto emiráty (i když absolutistické monarchie) plně podřízeny tržnímu hospodářství. Díky tomu a díky téměř nadčasové orientaci šejků, se rozhodně nemusí Emiráty obávat, že by ve světě konkurence, v době až dojde ropa, zapadly.

Poslední editace textu: 9.6.2011 13:11
Další informace
REKLAMA


Články odjinud